Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Volvo Group Czech Republic, s.r.o., IČ: 61055239, sídlem Čestlice, Obchodní 109, PSČ 251 01 (dále jen „Správce“) nebo jejími autorizovanými servisy za účelem zasílání obchodních nabídek Správce a k marketingovým účelům po dobu trvání obchodní činnosti Správce.

Uděluji tímto společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o. , IČ: 61055239, sídlem Čestlice, Obchodní 109, PSČ 251 01, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 43796, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1) Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, společnost;

2) Účelem zpracování bude: zasílání obchodních nabídek, publikací (periodik) a newsletterů Správce a marketingové účely po dobu trvání obchodní činnosti Správce; a dále pro vlastní prezentaci Správce při plnění jeho závazků.

3) Doba trvání zpracování osobních údajů: po dobu trvání obchodní činnosti Správce.

4) Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

- Poskytovatel marketingových služeb. Správce však ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona a nového nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 „General Data Protection Regulation“ (GDPR);

- Koncernu AB Volvo, do kterého náleží také Správce: koncern AB Volvo je zastoupen u příslušného úřadu Data Protection Office s následujícími kontaktními údaji: AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Švédsko, E-mail: gpo.office@volvo.com, tel.: +46 (0)31 66 00 00;

- autorizovaným servisům pro vozidla výrobní značky VOLVO Trucks a a Renault Trucks.

Poučení správce osobních údajů: Subjekt údajů, který dal souhlas s tímto zpracováním osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům (čl. 13 a násl. nového nařízení GDPR), jakož i další práva stanovená v čl. 16 a násl. nového nařízení GDPR.

Osobní údaje Správce může poskytnout zpracovateli, který pro Správce provádí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, který je vybrán po pečlivém zvážení a poskytne Správci maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů; poště / přepravní službě při zasílání časopisu či jiných marketingových sdělení.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, kdy Správce disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Správce však ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona a nového nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 „General Data Protection Regulation“ (GDPR).

Souhlasím rovněž s pořizováním mých fotografií při jednání se Správcem osobních údajů pro jejich užití při prezentaci Správce.

Prohlašuji, že jsem byl ze strany Správce řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Další podrobnosti o ochraně osobních údajů společnosti VOLVO Group naleznete ZDE.

Volvo Group Czech Republic